11 grudnia, 2023
  1. Najbardziej może charakterystyczne dla średniowiecza obwa­rowania miejskie spotyka się we Francji. Ożywiony rozwój tu­tejszych miast, przybierających już formę dość regularnej zabu­dowy, o szachownicowej siatce ulic, przypada na XII—XV w. Zjawisko to łączyło się z narastającą centralizacją władzy w rę­kach królów. O ile przedtem miasta powstawały zwykle wokół zamku feudała i były od niego zależne, o tyle teraz królowie za­braniają wasalom zakładania miast, rolę tę pozostawiając sobie. Stanowiąc punkty oparcia dla władzy monarszej i zarazem jej zaplecze gospodarcze, miasta francuskie zaczęły się żywo i prężnie rozwijać ekonomicznie, pozyskując zarazem wiele praw poli­tycznych.

Dodaj komentarz