10 grudnia, 2023

Ten mechanizm to u naczelnych obraz zachowany w pamięci, uzu­pełniony u ludzi mową, systemem kodowym pojęć. Przedstawi­ciel gatunku naczelnych przypomina sobie zachowanie się modelu i dzięki zachowanemu w pamięci obrazowi naśladuje działanie, które miało miejsce w przeszłości. Na wczesnym etapie rozwoju dziecka łatwo można zauwa­żyć, jak ściśle rozwój naśladowania zależy od powstawania ob­razu pamięciowego. Mówiliśmy o tym w związku z lękami symbolicznymi. Wraz z powstaniem w pamięci obrazu półtora­roczne dziecko staje się zdolne do naśladowania opóźnionego, to znaczy do tego, aby nowe, nigdy dotąd jeszcze nie ćwiczone głosy czy ruchy powtórzyć później.

Dodaj komentarz