11 grudnia, 2023
  1. W czasach romańskich na terenie Czech zbudowano nadto wiele innych zamków, zarówno książęcych, jak i rycerskich (na przy­kład zamek rycerski w miejscowości Krivoklat). Podobnie w Sło­wacji wzniesiono wówczas wiele zamków (np. w Devinie, Braty­sławie, Nitrze, Białym Kamieniu, Zvikovie). Wszystkie jednak uległy w późniejszych wiekach przebudowie lub popadły w ruinę. Na Węgrzech jednym z nielicznych obiektów warownych, któ­rych szczątki dotrwały do naszych dni, pozostaje tzw. Baszta Salomona (z XIII w.) w Wyszehradzie — potężny sześcioboczny donżon nad brzegiem Dunaju, włączony później w obręb wyszeh- radzkiej warowni. 

Dodaj komentarz