10 grudnia, 2023
  1. Mury te zabezpieczały zarówno klasztor, jak i domy maleńkiego miasteczka, przytulo­nego do opackiego wzgórza. Oblewające zewsząd wysepkę morze i obwarowania czyniły Mont Saint-Michel twierdzę rzeczywiście trudną do zdobycia .Mówiąc o obronnej architekturze francuskiej doby gotyku, warto jeszcze dodać, że cechy warowności otrzymywały tu nie­kiedy także budowle o znaczeniu gospodarczym, ,.przemysło­wym”. Z takich na uwagę zasługuje m.in. okazały młyn w miej­scowości Barbast, zbudowany w XV w., z czterema masywnymi basztami. W Anglii doby gotyckiej bardziej jeszcze niż we Francji mo­żna mówić o rozwoju architektury obronnej przede wszystkim królewskiej. Do XIII w., w efekcie okrzepnięcia władzy monar­szej, budownictwo warownych zamków panów feudalnych zo­stało prawie całkowicie zahamowane. 

Dodaj komentarz