11 grudnia, 2023
  1. Do najciekawszych elementów obronnych należą zachowane jeszcze tu i ówdzie bramy miejskie, czasem w postaci potężnej czworobocznej wieży z przebitym w niej wjazdem (za­mykanym spuszczaną żelazną broną) i mniejszymi wieżami flan­kującymi wjazd, jak w Regensburgu, kiedy indziej w postaci ma­sywnego fortu występującego przed lico murów miejskich, jak w Lubece. Do przykładów nadbałtyckich miast, z zachowanymi do dziś w dobrym stanie fragmentami murów obronnych, przede wszy­stkim należy zaliczyć Tallinn. Z przekazów źródłowych wiadomo, że mury miejskie istniały tu już w połowie wieku XIII.  Naj­wcześniejsze z zachowanych dziś fragmentów pochodzą z XIV w. Z 26 baszt, przeważnie cylindrycznych, choć także czworobocz­nych, jakie wzmacniały mury Tallinna pod koniec XVI w., prze­trwało jeszcze 18.

Dodaj komentarz