10 grudnia, 2023
  1. Murowane budownictwo obronne zaczęło się w Niemczech wła­ściwie pojawiać dopiero po przejęciu na stałe korony cesarskiej przez władców niemieckich (pierwszym cesarzem rzymskim z sa­skiego rodu Ludolfingów był, od 962 r., Otto I Wielki). Rozpoczął się tu wówczas zakrojony na szeroką skalę ruch budowlany, wią­żący się zarówno z celami militarnymi, jak i z akcją chrystianiza- cyjną prowadzoną przez biskupów, którzy pełnili także funkcje wasali cesarza. Takie grody, a niebawem i miasta, jak Magdeburg czy Goslar, powstały właśnie w drugiej połowie X w. Struktura hierarchii społecznej nie była w Niemczech tak utrwalona, jak np. we Francji, choć przecież obydwa te kraje wy­łoniły się z rozpadu monarchii Karola Wielkiego.

Dodaj komentarz