10 grudnia, 2023

Kiedy jednak nadszedł czas ponownego scalania zwaśnionych dzielnic, ich jednoczenia się w silne państwo polskie, kończyła się epoka umocnień drewniano-ziemnych, a nadchodziła epoka warowni murowanych. Murowana architektura (głównie sakralna) pojawiła się w Pol­sce niemal z chwilą przyjęcia chrześcijaństwa. Powstawały wów­czas, zwłaszcza w XI i XII w., liczne kościółki, a nawet duże ka­tedry murowane, gdzieniegdzie zaś (np. na Ostrowiu Lednickim, w Gieczu czy Przemyślu), także książęce palatia połączone z ka­plicami. W budownictwie obronnym jednak nadal dominowały grody o konstrukcji drewniano-ziemnej. Czy przyczyna tego sta­nu rzeczy tkwiła w braku wykwalifikowanej siły roboczej? Za­pewne w znacznej mierze tak. 

Dodaj komentarz