11 grudnia, 2023

Zwierzęta stojące na niższym stopniu filogenezy potrafią naśladować daną formę zachowania tylko równocześnie z demonstracją lub natychmiast po niej, natomiast ssaki naczel­ne potrafią naśladować działanie modelu po krótszym czy dłuż­szym czasie od jego zakończenia. Wiele prac psychologicznych mówi o takim opóźnionym naśladowaniu w świecie małp. Szympansy wychowujące się w rodzinie ludzkiej zdolne są na­wet do późniejszego naśladowania niektórych objawów ludz­kich. Jest jednak zrozumiałe, że takie opóźnione naślado­wnictwo jest możliwe tylko w takim przypadku, gdy odległość czasową pomiędzy organizmem modelowym a modelującym po­łączy jakiś przekazujący mechanizm układu nerwowego.

Dodaj komentarz