28 maja, 2022

Przy czym Weber szczególnie mocno podkreśla, że jest to podejście zupełnie odrębne od metodologii naturalistycznej: „Odniesienie rzeczywistości do idei wartości, które nadają jej znaczenie oraz wyodrębnienie i uporządkowanie zabarwionych przez to części składowych rzeczywistości z punktu widzenia ich znaczenia kulturowego stanowi zupełnie odrębne podejście, aniżeli analiza rzeczywiętości ze względu na prawa i jej uporządkowanie w pojęciach ogólnych. Oba te rodzaje myślowego uporządkowania rzeczywistości nie pozostają do siebie w żadnej koniecznej logi­cznej relacji” (1985a: 69).

Dodaj komentarz