11 grudnia, 2023

Młody człowiek dostaje się w tak zwane złe towarzystwo, np. pomiędzy osoby agresywne i przejawiające tendencje aspo­łeczne. Od czego zależy, który z proponowanych wzorów za­chowań wybierze dla siebie, która z grup stanie się dla niego grupą odniesienia? Odpowiedź jest następująca: zależy to wyłą­cznie od doświadczeń z przeszłości, a więc od stopnia identyfi­kacji z rodzicami i wychowawcami. Przypomnijmy wyniki badań Eldera: młodzież, która od wczesnych lat dziecięcych wychowywała się w atmosferze peł­nej miłości i równouprawnienia, wybierze sobie za swój ideał rodziców’, wychowawców lub taką osobę, której życie — w naj­ważniejszych aspektach — jest zgodne z ich sposobem życia.

Dodaj komentarz