11 grudnia, 2023
  1. Niemałe znaczenie miały tu również od dawna rozpowszechniane przez kupców i żeglarzy zachodnio­europejskich, utrzymujących kontakty z portami Palestyny, mity o nieprzebranym bogactwie owych miast. Najbardziej określone cele, przy tym rzeczywiście realne, przyświecały patrycjatowi rozwiniętych miast włoskich, zwłaszcza Genui, Wenecji; Pizy. Wyprawy krzyżowe, których realizacja w dużej mierze zależała od morskiego transportu organizowanego przez te właśnie miasta, co już dawało im wielką szansę wzbogacenia siię, otwierały per­spektywy ożywienia handlu ze Wschodem. I rzeczywiście, krucja­ty przyniosły niebywały rozwój takich zwłaszcza miast włoskich, jak Genua i Wenecja.

Dodaj komentarz