10 grudnia, 2023

Na uwagę zasługują też miejskie mury obronne Akry, zbudo­wane przez krzyżowców. Nie zachowały się wprawdzie po nich nawet ślady, jednakże szczegółowe opisy pielgrzymów do Ziemi Świętej pozwalają w przybliżeniu zrekonstruować ich wygląd. Obwarowania Akry tworzył podwójny pierścień murów zakreśla­jących niemal równoboczny trójkąt, którego podstawę stanowił brzeg morza. Mur północny miał długość pół kilometra, wschod­ni 600m. Każdy z nich wzmacniało dwanaście potężnych baszt i innych, mniejszych występów, przy czym baszty muru wewnętrznego rozmieszczone były w odstępach między basztami muru zewnętrznego. Na styku dwu murów wewnętrznych, pół­nocnego i wschodniego, wznosiła się ogromna cylindryczna „Ba­szta Henryka”.

Dodaj komentarz