10 grudnia, 2023

Trudno — i chyba nie warto — roztrzygać, czy dziecko bawiące się w domu w przedszkole modeluje w osobie wychowawczyni „władzę społeczną”, czy „rolę uzu­pełniającą”. W wieku późniejszym, kiedy wytworzą się już i umocnią grupy rówieśników, pytanie to staje się nizwykle istot­ne. Często zdarza się bowiem w tym okresie, że dziecko znajduje się w konflikcie pomiędzy wartościami i formami zachowania reprezentowanymi przez rodziców i wychowawców (uosabiają­cych „wiadzę społeczną”) a swymi rówieśnikami („rola uzupełnia­jąca”).

Dodaj komentarz