11 grudnia, 2023

Pomiędzy psem a dzieckiem istnieje co najmniej taka różnica jak pomiędzy wy­chowaniem a tresurą! Musimy jednak wyznać, że dotychczaso­we badania nie potwierdzają na razie naszego sceptycznego poglądu. Eksperymenty Waltersa, Parke’a i Cane’a (1965) oraz Banksa i Vogel-Sprotta (1965), a także praca Parke’a (1967) wykazują, że czas stosowania kary ma istotne znaczenie w wy­twórz,eniu się umiejętności przeciwstawiania się pokusie.Chciałbym jednak wspomnieć tu pewien zasługujący na uwagę fakt, wbrew temu, że nie ma on ścisłego związku z tema­tem. Otóż kara, którą wychowawca zastosował po długim czasie od chwili popełnionego czynu zakazanego, nie jest już niczym innym, jak tylko szkodliwą i zasługującą na potępienie moralne zemstą wychowawcy.

Dodaj komentarz