11 grudnia, 2023

Wobec tego, że metoda introspekcji nie speł­niała warunku intersubiektywnej kontroli należało ją więc odrzu­cić, odrzucając także stopniowo – wobec negacji procedury „rozu­mienia” – przedmiot dotychczasowej psychologii. Następuje przej­ście Watsona i całego kierunku na pozycje behawioryzmu ontologi- cznego,negującego istnienie czegoś takiego, jak świadomość. Za­chowanie uważa się za jedyną rzeczywistość, która jest dostępna badaniu. Taka konceptualizacja przedmiotu zbliżyła psychologię do nauk przyrodniczych i ich metodologii badawczej. Wzorce takiej metodologi-i czerpano następnie już w gotowej postaci z filozofii neopozytywistycznej (często nie miały one – jak wspominano wyżej wiele wspólnego z rzeczywistą praktyką badawczą nauk przyrodni­czych).

Dodaj komentarz