10 grudnia, 2023
  1. Materiał i formy konstrukcyjne przedpiastowskich i wczesno- piastowskich grodów czy osad obronnych pozostawały w zasadzie takie, jakie przed wiekami, przed nową erą, wypracowały ple­miona kultury łużyckiej. Podstawowy budulec stanowiły potężne drewniane bale, układane równolegle i w poprzek, a więc two­rzące olbrzymi ruszt, pewnego rodzaju „skrzynie”, oraz ziemia, piasek, kamień, którym owe „skrzynie” zasypywano. Tak pow­stawał zasadniczy, konstrukcyjny zrąb umocnień, najczęściej za­kreślających figurę dużego owalu lub koła. Zwieńczenie takiego drewniano-ziemnego wału otrzymywało jeszcze palisadę — dre­wniany „mur” z blankami. Zewnętrzne ściany drewniano-ziem­nego wału, nieco pochylone, zwykle okładano jeszcze darniną gliną, co chroniło w pewnym stopniu wał przed pożarem. 

Dodaj komentarz