21 lutego, 2024

Psychologowie mogli z łatwością zarejestrować zachowanie dziecka w momencie, kiedy spo­strzegło, że nie upilnowało powierzonego mu chomika. Za otwartymi, bezspornymi oznakami poczucia winy badacze pra­wie we wszystkich przypadkach rozpoznawali określony wzór postępowania rodziców czy wychowawców, o którym wspomi­naliśmy już kilkakrotnie, ale którym dokładnie zajmiemy się w ostatniej części pracy. Teraz stwierdzimy jedynie, że dopóki nie wytworzy się lub nie umocni wewnętrzny system motywacji, zewnętrzne podtrzymywanie lub zakazywanie zachowań dziecka (oczywiście w odpowiedniej proporcji, stopniu i na odpowied­nim tle emocjonalnym) jest nieodzowną częścią składową wy­chowawczego wzorca zachowania.

Dodaj komentarz