11 grudnia, 2023

W pierwszym z wymienionych do systemu obwarowań weszło aż dziewięć kościołów obronnych ze strażniczymi wieża­mi — jeden w centrum miasta, osiem przy murach, przy czym cztery pełniły rolę umocnionych bram wjazdowych do miasta, cztery pozostałe zaś włączone były do pierścienia obwarowań, w najbardziej newralgicznych punktach. Alarcon de las Altas Torres to z kolei przykład murów miejskich połączonych wspól­nymi fortyfikacjami z warownym zamkiem na wzgórzu, o którym była już mowa. Z późnego średniowiecza na uwagę zasługują obwarowania Walencji, ze słynną, potężnie umocnioną dwiema basztami Bramą Serrandos, pochodzącą z lat 1392—1398. 

Dodaj komentarz