10 grudnia, 2023

Kompasem jego działania może się stać to, jak zachowałby się model w podobnej sytuacji lub też w jaki sposób można wyko­rzystać zachowanie modelu do własnych celów. W ten sposób może dojść do powstania sytuacji, w której dziecko, postępując według norm moralnych uznawanych za własne, do łańcucha swych zachowań dołącza przeciwstawne działania modelu ob­serwacyjnego. Zręczny chwyt policjanta, obezwładniającego przestępcę w którymś z filmów, może pojawić się także w dzia­łaniu chuligana, lecz z zupełnie inną treścią moralną: chuligan za pomocą tego chwytu obezwładnia na przykład staruszkę.

Dodaj komentarz