11 grudnia, 2023

M. Ossowska stawia kluczowe pytanie dla rozważań aksjologicznych, czy mianowicie oceny są ostateczr e zdaniami introspekcyjnymi czy też będą one zdaniami niepsycho ogicznymi, orzekającymi coś o jakimś przedmiocie ze względu na pewne jego własności i pod wpływem pewnych reakcji, które te własności wzbu­dzają w oceniającym. Wypowiedź Durkheima M. Ossowska interpretu­je w ten sposób, że emocje są wyznaczone przez stałe własności przedmiotu ocenianego, pewne własności swoiście ./spólne wszystkim przedmiotom, które chwalimy oraz pewne inne, wspólne dla tych, które ganimy. Stanowisko takie zalicza Ossowska do obiektywisty- cznych, gdyż gwarantuje ono pewną powszechność reakcji, dopusz­cza możliwość zgodnego porozumienia w kwestii ocen.

Dodaj komentarz