11 grudnia, 2023

Często kilka pierścieni murów, biegnących po stromych zboczach, wpisanych w skalisty pejzaż, wzmocnionych cylindrycznymi basztami, stanowiło główny element warowni. Włączano w jej system obronny także masywne donżony. Kiedy indziej baszty przyjmowały formę niezbyt wysokich, ale potęż­nych, masywnych bastei o planie wydłużonym, z jednej strony półkolistym, ustawianych w ten sposób, by atakującemu przy­sporzyć jak najwięcej trudności w podejściu pod mury. Jeśli więc basteja piętrzyła się nad masywem zasadniczego muru, w naroż­niku, zwrócona była na zewnątrz stroną półkolistą. Jeśli zaś wy­stępowała jako element muru obronnego, to stanowiła w nim wy­stęp i zwrócona była na zewnątrz dłuższym bokiem, w którym liczne otwory strzelnicze pozwalały zasypywać nieprzyjaciela gradem pocisków.

Dodaj komentarz