10 grudnia, 2023
  1. W latach 1282—1390 właśnie w Albi, niedaleko Tuluzy, na pamiątkę zdławienia ruchu albigensów, zbudowano katedrę na kształt zamku, usytuowaną na wyniosłości, nad ur­wiskiem. Olbrzymią jednonawową świątynię, z licznymi bocz­nymi kaplicami, wysoko umieszczonymi wąskimi oknami, jakby strzelnicami, flankują przypory w formie półcylindrycznych baszt i — od strony zachodniej — potężna czworoboczna wieża- -donżon (ukończona w 1485 r.), z cylindrycznymi basztami na narożach. Z warownych kościołów francuskich można by tu jeszcze wymienić m.in. niemal romański w wyglądzie kościół w Charra, z XIII w., o masywnych murach zwieńczonych mocno wystają­cym parapetem, z blankowaniem podtrzymywanym przez pro­filowe machikuły. Najwarowniejszym obiektem sakralnym w go­tyckiej architekturze francuskiej i bodaj najsławniejszym pozostaje jednak do dziś opactwo Mont Saint-Michel w Nor­mandii (w departamencie La Manche).

Dodaj komentarz