10 grudnia, 2023

Jeszcze lepszej analogii dla analizy wartości mają dostarczać pola magnetyczne, ponieważ magnetyzm może być wzbudzony w pewnych obiektach, uprzednio niemagnetycznych. Ponadto pola grawitacyjne są stałe a w przypadku elektromagnesów pole sił może być „włącza­ne” i „wyłączane”, w ten sposób sporadycznie pobudzając pragnie­nia albo zmienną motywację. Pragnienie jest okresowe, lecz nie. pojawia się ono i nie oddala po prostu na chybił trafił. Powołu­jąc się na Maslowa, Catton stwierdza, że pragnienia przestają funkcjonować, skąro tylko są spełnione. To jest tak, jak gdyby nasz elektromagnes był tak nawinięty, że kiedy wchodzi w kontakt z obiektem przyciągania jego pole jest automatycznie wyłączane. Zaspokojenie redukuje motywację.

Dodaj komentarz