10 grudnia, 2023
  1. Nie­mal trzykilometrowy pierścień murów wzmocniło 88 masywnych, wysuniętych znacznie przed lico kurtyn, półcylindrycznych baszt, rozmieszczonych dość regularnie w odstępach po około 25 m . W obręb fortyfikacji włączono również kate­drę, pełniącą, prócz funkcji sakralnej, także rolę donżonu. Jej ab­syda stanowi zarazem najmasywniejszą basztę w murach miej­skich. Najeżone blankami mury i baszty Avili, pozbawione jakich­kolwiek elementów dekoracyjnych, surowością swych elewacji oddają doskonale atmosferę pełnych grozy czasów reconąuisty. Z innych średniowiecznych warownych miast hiszpańskich warto jeszcze wymienić Teruel, założony w 1170 r., oraz miasto- twierdzę Alarcon de las Altas Torres czy Berlangę nad rzeką Duero. 

Dodaj komentarz