10 grudnia, 2023

Grupa kontrolna nie dozna­wała tyle szczęścia. Jej członkowie przez naciśnięcie guzika zapa­lali umieszczoną na ścianie lampę, dając tym znać o pomyłce osoby prowadzącej eksperyment. W fazie końcowej wszystkie osoby badane musiały dokładnie opowiedzieć o pierwszym, fru­strującym etapie badania, o poniżeniu i porażce, które je dotknęły, podczas gdy my znów mierzyliśmy zmiany zachodzące w oporze skóry. Nasz przyrząd wykazał istotne różnice pomiędzy członkami grupy eksperymentalnej i grupy kontrolnej. Okazało się, że ci ba­dani, którzy mieli możliwość działania agresywnego w stosunku do frustrującego ich psychologa, wspominali nieprzyjemne zda­rzenie Z O wiele mniejszym napięciem niż ci, którzy nie mieli możliwości takiego zachowania .

Dodaj komentarz