10 grudnia, 2023
  1. Ciekawiej natomiast prezentuje się gotycka architektura ob­ronna Italii. Na polu kultury Italia przodowała w Europie już od wczesnego średniowiecza. Była już mowa w podrozdziale o ar­chitekturze romańskiej o tym, do jakiego znaczenia i rozwoju doszły we Włoszech miasta, jak również o trwaniu, właśnie tu niemal tylko tu, pewnych form w architekturze od czasów an­tyku. Teraz, w okresie od połowy XIII do XV w. włącznie roz­wój potęgi gospodarczej i ekonomicznej miast włoskich osiągnął swe apogeum. Wenecja i Genua, zresztą konkurujące ze sobą, opanowały niemal cały handel śródziemnomorski, utrzymywały swe faktorie na Wybrzeżu Lewantyńskim, nad Morzem Czarnym, a nawet prowadziły handel z odległymi krainami południowej wschodniej Azji.

Dodaj komentarz