11 grudnia, 2023
  1. Późniejsze przebu­dowy, zwłaszcza w XVI i XVII w. (renesansowa i barokowa), zatarły całkowicie ślady obiektu z XIII—XIV w. Jego kształt dobrze jednak oddaje rysunkowa rekonstrukcja słynnego archi­tekta, konserwatora i teoretyka francuskiego z XIX w. — Viollet-le-Duca. Regularny czworobok zabudowań (z zewnętrzną ścianą jako murem obronnym), z cylindrycznymi basztami na narożach i przy kurtynach, otaczał rów z wodą i kolejny pierścień murowanych umocnień z basztami. Na dziedzińcu zamko­wym wznosił się potężny cylindryczny donżon, przekryty stoż­kowym dachem. Wnętrza zamku otrzymały wówczas (za Karola V) przepiękny gotycki wystrój, godny królewskiej rezydencji.

Dodaj komentarz