10 grudnia, 2023

Z pozostałych godniejszych uwagi romańskich zamków niemiec­kich warto jeszcze wymienić Frauenburg i Wildenberg. W pierw­szym — rezydencji Ulricha von Liechtensteina — głównym elementem warownym był potężny sześciokondygnacyjny czworo­boczny donżon, mieszczący zarazem mieszkanie właściciela (zbu­dowany w XIII w.), wyrastający nad stromą skałą. Wieńczący jego mury krenelaż wspierał się na trójkątnych w kształcie ma­chikułach. Niestety, zamek ten znany jest dziś tylko z rysunku z 1681 r. Drugi zamek — Wildenberg (również z XIII w.) —- prócz zewnętrznych murów obronnych miał jeszcze dwa wewnętrzne, dzielące zamkniętą przestrzeń na trzy części, których zabudowa­nia grupowały się wokół trzech podwórzy.

Dodaj komentarz