10 grudnia, 2023

Głównym prze­dmiotem zainteresowania socjologii okazał się postęp ludzkości w czasie. Comte rozpoczął od idei, iż ma miejsce stała ewolucja ga­tunku ludzkiego polegająca na coraz pełniejszym urzeczywistnia natury ludzkiej…. Tę ewolucję można więc uczynić erze” ..o- tem badań tylko jako koncepcję,nie zaś jako rzecz” (1368: 47-49 5Durkheim rozwija postulat. traktowania faktów społecznych J.3.- ko rzeczy – jest to dlań postulat metodologiczny. Nie twierdził on, że „fakty społeczne <3? materialnymi rzeczami, lecz jedynie, że są rzeczami na tej samej zasadzie co rzeczy materialne, acz­kolwiek w odmienny sposób” (1968: 9).

Dodaj komentarz