11 grudnia, 2023

Francuski gotyk w architekturze sakralnej — to olbrzymie katedry i kościoły o wysmukłych sylwetkach, ścianach z wielki­mi ostrołukowymi oknami, ozdobnych rozetach, służkach, pina­klach, wimpergach, budowle przez swą strzelistość i „ażuro- wość” lekkie, delikatne, niebotyczne, nie mające nic wspólnego z warownością, w przeciwieństwie do wielu świątyń romańskich. Taki obraz staje przed oczyma każdego na hasło „gotycka ka­tedra”. A jednak i w czasach gotyckich powstawały jeszcze we Francji świątynie obronne. Przede wszystkim na południu — w Prowansji, Akwitanii, Langwedocji — w prowincjach, które długo zachowywały swą kulturową, a po części i polityczną od­rębność, gdzie żywe były wciąż tradycje antyczne i bliższe im tradycje architektury romańskiej, gdzie nawet w życiu religij­nym łatwo przyjmowały się herezje czy raczej pewne odstęp­stwa od rzymskokatolickiej ortodoksji (jak choćby ruch albi- gensów, rozprzestrzeniony w XII w. na obszary całej południo­wej Francji). 

Dodaj komentarz