11 grudnia, 2023
  1. Jako ośrodki o znacznej samodzielności ekonomicznej i politycznej, zagrożone nie tylko przez wroga zewnętrznego, ale i przez miejscowych feudałów, musiały dbać o zachowanie swej niezależności, a więc i o utrzymywanie fortyfikacji w należytym stanie. Jak dynamicznie następował rozwój miast francuskich, świadczyć może najlepiej przykład Paryża, który już pod koniec XII w. osiągnął liczbę około 100 000 mieszkańców. W XIII w. miasto skupiało ponad 100, a na początku XIV w. już ponad 300 organizacji cechowych. W latach 1190—1209 odnowiono i umoc­niono obwarowania wokół Paryża.  Najwięcej akcji fortyfikowania miast zanotować można we Francji w dobie wojny stuletniej, kiedy stanowiły one niezbędną bazę zaopatrzeniową i zarazem punkty oporu oraz schronienie dla stron walczących.

Dodaj komentarz