11 grudnia, 2023
  1. Takim fortem, w tym przypadku typowo miejską budowlą obronną, jest słynna Rocca di Montagnana koło Padwy, z opasłą basztą najeżoną dwoma pierścieniami zębatych blankowań, wydatnie wysuniętych na zewnątrz dzięki potężnym machikułom. Zachował się tu zresztą cały ciąg miejskich murów obronnych, na odcinku dwu kilome­trów, z 24 basztami. Innym potężnym obiektem warownym jest zachowana do dziś twierdza w pobliżu Sarzany Fortezza di Sarzanello (zwana też Castello di Castruccio Castracani) — wzniesiona w 1322 r., na planie regularnego trójkąta. Potężne mury, z wystającymi masywnymi krenelażami, i wąskie „gardło”, jakie tworzy podwójny ich pierścień, musiały rzeczywiście sta­nowić niełatwą do sforsowania przeszkodę.

Dodaj komentarz