11 grudnia, 2023
  1. Właściwy zamek miał w planie formę nieregularnego czworo­boku, z okrągłymi, mocnymi basztami na narożach, i z potężnym cylindrycznym donżonem pośrodku jednego z boków. Od trapezoidalnego dziedzińca do murów przylegały zabudowa­nia mieszkalne ze sklepionymi krzyżowo wnętrzami. Do zamku i osobno do donżonu prowadziły z zewnątrz drogi ze zwodzonymi mostami przerzuconymi przez rów. Donżon, nie mający sobie równych wielkością w średniowiecznych dziejach francuskiej ar­chitektury obronnej (o wysokości 54 m i średnicy ponad 31 m), oraz solidne baszty narożne zdawały się stanowić wyzwanie dla królewskich przedsięwzięć budowlanych.  Mury baszt i donżonu były zwieńczone górą wysuniętymi na zewnątrz drewnianymi chodnikami, czy, jak kto woli, parapetami dla straży, wspartymi na kamiennych wspornikach, dźwigających również kamienne blankowanie. 

Dodaj komentarz