10 grudnia, 2023

W punkcie wyjściowym spcjologia E. Ourkheima miała być prze­zwyciężeniem słabości oraz niekonsekwencji systemu Comte a i fa­ktyczną pełną rtilizacją założeń pozytywizmu. W „Zasadach metody socjologicznej” Durkheim zarzuca swojemu poprzednikowi brak kon­sekwencji: „Comte ogłosił, co prawda, że zjawiska społeczne są faktami naturalnymi, poddanymi naturalnym prawom. Tym samym uz­nał on implicite ich charakter rzeczy, ponieważ w naturze są tyl­ko rzeczy. Kiedy jednak, wychodząc od tych ogólnych założeń filo­zoficznych, próbował zastosować swą zasadę i stworzyć opartą na niej naukę, przedmiotem studiów uczynił znowu idee.

Dodaj komentarz