11 grudnia, 2023

Ten, kto w teatrze raz wziął udział w estetycznym wrażeniu katharsis, według wszelkiego prawodpo- dobieństwa będzie się starał jak najszybciej ponownie wziąć udział w podobnym przeżyciu i kiedy tylko będzie miał ku temu okazję, znów uda się do teatru. Zgadzamy się więc z Bandurą, który pisze: „Podczas gdy pochwała postawy otwartej może przynieść dobre wyniki w przypadku dziecka hamowanego, to samo postępowanie jest zupełnie nieprzydatne w przypadku dziecka zbyt otwartego… aktywizująca się pod wpływem posta­wy przyzwalającej agresywność może zostać utrzymana na pierwotnym poziomie lub się zwiększyć”.

Dodaj komentarz