11 grudnia, 2023

To pierwszej zasada wymaga eliminacji wszystkich założeń, przypuszczeń, zdroworozsądkowych przekonań i stronniczości przed rozpoczęciem naukowego badania”Trzeba, by wyzwolił się cd tych fałszywych komunałów, ktćre rządzą potocznym myśleniem; by zrzu­cił z siebie raz na zawsze jarzmo tych empirycznych kategorii, które pod wpływem długotrwałego przyzwyczajenia stają się często tyrańskie” (Durkheim 1968: 61). Durkheim zwraca się przeciwko wpływowi wiedzy Dotoczriej na naukę o społeczeństwie; wpływ ten wiąże się z koniecznym i bezpośrednim doświadczeniem społecznej rzeczywistości przez członków społeczeństwa i ma podkopywać Ich obiektywność. W ten sposób miałby ulec eliminacji istotny skład­nik społecznej rzeczywistości, tj. jej zna-czenie dla uczestników danej wspólnoty.

Dodaj komentarz