10 grudnia, 2023
  1. Relacja ta byłaby zbyt skromna, gdyby nie uzupełniały jej wy­niki gruntownych badań archeologicznych, prowadzonych od dziesiątków lat na setkach stanowisk, szczególnie zaś intensyw­nie. w latach powojennych, w związku z obchodami tysiąclecia państwa. Dziś wiadomo już dość sporo o szczegółach wyglądu i konstrukcji najstarszych polskich warowni. Istotnie, wiele z nich, a zwłaszcza te na terenach nizinnych, wytyczane być mu­siały w sposób opisany przez Ibrahima ibn Jakuba. Sposób to był zresztą znany na ziemiach polskich od co najmniej półtora ty­siąca lat. Cyple i wysepki oblane wodami rzek lub jezior (stąd częste do dziś nazwy Ostrów Tumski, Ostrówek, Na Piaskach), mokradła i bagna stanowiły już same element warowny, utrud­niały dostęp. 

Dodaj komentarz