11 grudnia, 2023

Wykluczone natomiast miały być takie stany czy też czynności organizmu, któ­re nie są dostępne ekstraspekcyjnie. Z tymi postulatami pozosta­ją w sprzeczności podstawowe kategorie aksjologii Morrisa. Poję- ciem jednoznacznie ekstraspekcyjnym jest tylko pojęcie zachowa – ma. Z drugiej strony pojęciem jednoznacznie introspekcyjnym jest Pojęcie potrzeby. W pozostałych pojęciach przeważają bądź elemen­ty doświadczenia ekstrakcyjnego (np. wcrtości operacyjnej) bądź introspekcyjnego (wartości konceptualne i przedmiotowe). Czyli – ja podkreśla G.Kloska – „… wbrew behawiorystycznym postulatom wprowadzone przez Morrisa pojęcia nie mają w większości ekstraspekcyjnego charakteru. W wiążącej poszczególne pojęcia kategorii „sytuacji -wartościującej” zawarto elementy zarówno ekstraspekcyjne, jak i nieekstraspekcyjne, w tym także introspekcyjne. Żaden z terminów dotyczących wartości nie jest w swoich zastosowaniach terminem wyłącznie ekstraspekcyjnym”.

Dodaj komentarz