11 grudnia, 2023

Dziecko w zabawie lalkami odgrywa samo siebie i otaczający je świat, ale między odgrywane zdarzenia i osoby wprowadza te pragnienia i uczucia, które często żyją w nim na­wet nieświadomie. Dzięki temu psychologowie w pracy diagno­stycznej i terapeutycznej mogą z dobrymi rezultatami stosować zabawę lalkami i inne zabawy.Występująca w trakcie zabawy lalkami ilość i jakość symbo­licznej agresji jest funkcją frustrującego działania rodziców i ka­rania dziecięcej agresji (przede wszystkim postaw rodzicielskich krępujących dziecko: wolno się bawić tylko w określonych czę­ściach mieszkania, zawsze trzeba siedzieć cicho, zachować porządek w każdych okolicznościach, przy stole trzeba zachowywać sią kul­turalnie, należy szczycić się dobrymi wynikami w szkole itd.).

Dodaj komentarz