11 grudnia, 2023
  1. Drugą linię obrony stanowiły zamki usytuowane na wschodniej rubieży zaję­tych terenów, na granicy między żyznym pasem wybrzeża a roz­ległą pustynią. Między tymi dwoma liniami obrony powstawały zamki feudałów — ośrodki ich nowo zdobytych dóbr. Ten system rozmieszczenia punktów obrony zapewniać miał utrzymanie w rę­ku ważnych dla łączności z Europą miast portowych, kontrolę szlaków komunikacyjnych na terenach Królestwa Jerozolimskie­go, utrzymanie łączności między poszczególnymi częściami Króle­stwa, obronę wciąż zagrożonej jego wschodniej rubieży, wreszcie utrzymanie w posłuszeństwie ludności. Tylko w ciągu pierwszyh stu lat pobytu na Ziemi Świętej krzyżowcy wznieśli lub przebudowali około dwustu zamków na wąskim, ciągnącym się na około 600 km pasie Wybrzeża Lewan- tyńskiego.

Dodaj komentarz