11 grudnia, 2023
  1. Sytuując donżony na ogół w pierścieniu umocnień, w ich najbardziej za­grożonych punktach, czynili z owych baszt nie ostatnie schronie­nie, lecz główny element obrony aktywnej. Najwcześniejszym warownym obiektem wzniesionym przez krzyżowców w Ziemi Świętej był prawdopodobnie zamek Mont-Pelerin, położony niedaleko Trypolisu, powstały w 1102 r. W 1106 r. zbudowano między Jeziorem Tyberiadzkim a Tyrem zamek Taron. W 1117 r. powstał Skandellion. Trwające latami ob­lężenie najbardziej na południe wysuniętej warowni Askalon skło­niło krzyżowców do otoczenia jej pierścieniem zamków, które umożliwiałyby kontrolę wszystkich szlaków komunikacyjnych pro­wadzących do obleganej twierdzy. Tak oto konkretna sytuacja, ko­nieczność prowadzenia walki, zwłaszcza zaś zdobywania miast twierdz małymi siłami, zmuszała do budowy obiektów fortyfi­kacyjnych tam, gdzie nigdy przedtem ich nie było. 

Dodaj komentarz