10 grudnia, 2023

Dzie­ci z grupy pierwszej za każdym razem, gdy tylko sięgał) po no­wą zabawkę, dostawały upomnienie. Dzieci z grupy drugiej upominano tylko wtedy, kiedy wzięły już zabawkę do ręki. Na­stępnie powtórzono badanie w nowej sytuacji doświadczalnej, z inną parą zabawek. Autor stwierdził, że z grupy drugiej po no­wą zabawkę sięgnęło 71% dzieci, natomiast z grupy pierwszej tylko 26%. Jeżeli więc karę wykonujemy dokładnie w mo­mencie zabronionej czynności, u dziecka rozwija się umiejęt­ność przeciwstawiania się pokusom, jeżeli zaś karę stosujemy po czynności, wtedy u dziecka powstaje poczucie winy. Nie ma sensu ukrywać naszych wątpilwości związanych z tym wywodem.

Dodaj komentarz