11 grudnia, 2023

Tym, co zajmuje najwięcej miejsca w dociekaniach ekonomistów, jest pyta­nie, według jakich zasad powinno być zorganizowane społeczeństwo: indywidualistycznych czy socjalistycznych, czy państwo powinno interweniować w gospodarkę czy lepiej pozostawić ją inicjatywie prywatnej. Teoria wartości w ekonomii była budowana podobnie; tym­czasem gdyby wartość była badana tak, jak należy badać rzeczywi­stość, ekonomista musiałby najpierw wskazać, po czym rozpoznać rzecz określoną tym mianem, jakie są ich rodzaje, jakim podlega­ją zmianom, by dojść do formuły ogólnej (ibid.: 54). Z kolei ety­ka zamiast badania typowego zachowania ludzkiego rozważa idee obo­wiązku, dobra i prawa. Spekulacje te nie tworzą nauki, ponieważ ich zadaniem jest określenie nie tego, co rzeczywiście jest za­sadą moralności, lecz tego, co nią być powinno.

Dodaj komentarz