11 grudnia, 2023
  1. Twierdze krzyżowców stanowiły typ warowni przystosowanych do obrony aktywnej. Obwarowania lewantyńskich miast tego czasu — rów­nież przystosowane do walk aktywnych — stały się pierwowzo­rem fortyfikacji europejskich miast średniowiecznych od końca XIII w., takich jak na przykład Carcassonne czy Aigues-Mortes. Krzyżowcy nie na długo zdołali się utrzymać w swych miejskich fortecach i górskich „orlich gniazdach”. Ich siły były zbyt szczu­płe. Jednakże swym budownictwem warownym wnieśli poważny wkład do rozwoju średniowiecznej architektury obronnej. Pora zatem wrócić na tereny Europy i przyjrzeć się jej zamkom oraz murom miejskim z czasów dojrzałego i późnego średniowiecza.

Dodaj komentarz