11 grudnia, 2023

Dla badaczy, którzy bronią ideału zintegrowanej nauki na prze­słankach naturalistycznego redukcjonizmu i eliminacji wszelkich koncepcji..wartości z. dziedziny nauki, pojawia się szereg trudnych problemów. Wynikają one z faktu, że wartości są częścią ludzkiej egzystencji, tej egzystencji, która jest zasadniczo celową dzia­łalnością i sprawą różnorodnych ustawicznych wartościowań. Pro­blemy te Werkmeister ujmuje następująco: „Czy może być człowiek oraz jego rozmyślne i celowe działanie podporządkowane koncepcji rzeczywistości wolnej od wartości; i czy może być ludzki świat zintegrowany z przyrodą w całkowicie wyczerpującej naukowej wizji świata?

Dodaj komentarz