10 grudnia, 2023
  1. Ciekawy charakter brył zachowały (częściowo przebudowane, zwłaszcza w czasach renesansu) zamki szwajcarskie. Widać w nich wyraźnie wpływy włoskich koncepcji i form fortyfikacyj­nych, co zresztą o tyle nie jest dziwne, że niejednokrotnie ich ar­chitektami byli Włosi czy raczej budowniczowie z pogranicza włosko-szwajcarskiego — komaskowie, gryzończycy, tessyńczycy. I tak na przykład typowo włoskie formy wydatnych machikuł (jednakże z francuskimi, do pewnego stopnia, w kształcie, dacha­mi i cylindrycznymi basztami narożnymi) prezentuje zamek Vufflens, zbudowany w XV w. czy raczej rozbudowany w tym czasie z wcześniejszego zamku, wzniesionego tu jeszcze około ro­ku 1100.

Dodaj komentarz