21 lutego, 2024
  1. Obwarowania były tu w ciągu wieków stale przebudowywane i rozbudowywane, zarówno na skutek zniszczeń wojennych, jak i w miarę zmieniających się wymogów obron­nych, zwłaszcza od XV i XVI w. Z obwarowań średniowiecznej Rygi zachowały się znacznie skromniejsze fragmenty niż w Tal­linnie. Najokazalsza tu Baszta Prochowa (cylindryczna, o wy­sokości 25,6 m i średnicy 14,3 m) dzisiejszy wygląd zawdzięcza już przebudowie z początku XVII w.Mury obronne otaczały wiele miast, nawet niedużych, również w krajach północnej, środkowej, południowej i wschodniej Euro­py. Z węgierskich umocnień miejskich w Szeged, Papa, Pecs czy Debrecen nie zachowały się prawie żadne fragmenty. Obwaro­wania miast na terenie dzisiejszej Jugosławii, zwłaszcza pobrzeża Adriatyku, takich jak Kopar, Piran czy — przede wszystkim — Dubrownik, uległy z czasem modernizacji, a w toku zmiennych kolei dziejów zostały poważnie zniszczone, choć nie w takim stopniu jak na Węgrzech. Ze szwedzkich miast solidne fortyfika­cje miały m. in. Sztokholm, Kalmar, Malmó i Visby, gdzie mury i bas lepszym stanie.

Dodaj komentarz