11 grudnia, 2023
  1. Charakterystyczną cechą gotyckiej architektury obronnej tego kraju jest przede wszystkim dekoracyjność, ozdobność zewnętrz­na brył zamków i rezydencjonalny charakter budowli zamko­wych. Zamek-rezydencja staje się teraz regułą. Nie znaczy to, by obiekty te straciły charakter obronny. Wiele elementów warow­nych przyjmuje nowe, doskonalsze formy, mury stają się nawet masywniejsze, ich parapety z blankowaniami wysuwane bywają wydatnie na zewnątrz, wspierając się na machikułach o pięknie profilowanych kroksztynach, wejścia flankowane są potężnymi basztami o charakterze barbakanów, baszty często otrzymują na narożach dodatkowe cylindryczne wieżyczki, jakby przylepione do murów, na konsolach.

Dodaj komentarz