10 grudnia, 2023

Charakter wychowawcy i jego osobowość w dużym stopniu określają miejsce, które zajmuje on swoim zachowa­niem w stosunku do dziecka w jakimś punkcie płaszczyzny tworzonej przez te dwa wymiary. Baldwin (1949) wykazał, że rodzice o nastawieniu autokratycznym mają bardzo małe szanse na zastosowanie demokratycznej postawy wychowawczej, bar­dzo krótko bowiem trwają w swoim postanowieniu demokra­tycznego wychowania dziecka, trwając zaś w nim, przebywają w takim napięciu emocjonalnym, wywoływanym „powstrzymy­waniem się”, że na próżno szukalibyśmy wtedy swobodnej, demokratycznej atmosfery.

Dodaj komentarz