11 grudnia, 2023

W związku z tym, że ludzie odpowiadają nie tylko na bodźce fizyczne, pierwotny „fizykalizm” ulega złagodzeniu a „obiektyw­ność” przysługuje także wyobrażeniom, jeżeli ludzie reagują na nie w sposób weryfikowalny przez innych. „Zmysłowymi świadectwa­mi” zjawisk świadomościowych są słowa lub symbole. 0 innych ro­dzajach „rzeczywistości” wnioskujemy ze słów i symboli, wypowie­dzianych lub napisanych. „Fizykalistyczny” świat społeczny Lund­berga okazuje się ostatecznie światem słów (czy nawet symboli) jako podstawowymi danymi socjologa. Jakże to jest dalekie od pro­gramowych deklaracji, że w tych samych kategoriach należy opisy­wać człowieka i tłum, papier i wiatr; przy czym wzorem miało być interpretowanie ucieczki papieru przed wiatrem jako zachowania pewnego przedmiotu o określonych własnościach, reagującego na bo­dziec o określonych własnościach w ramach określonego pola sił (Mokrzycki 1971: 116). Owe pola sił magnetycznych czy grawitacyj­nych jeszcze wielokrotnie odegrają swoją „bohaterską” rolę eksplanacyjną ludzkich zachowań wśród współpracowników Lundberga.

Dodaj komentarz